Tjänster


Vi utför jordbruks-, maskin-, mark-, fiber-, el- och entreprenadarbeten. Även service, underhåll och reparationer av motorfordon och entreprenadmaskiner i verkstad samt på fält med våra servicefordon. Vi hyr ut markarbetare, maskinförare samt olika slags maskiner för just era ändamål.

Bland våra kunder återfinns såväl kommuner och företag som privatpersoner.


Markentreprenad

Vi utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten

Kabelförläggning

Vi utför kabelförläggning i mark både stam samt tomtschakter. Likväl fiber som el. Och självklart har vi alla nödvändiga utbildningar och bra kompetens inom detta område.

Hjullastararbeten

Behöver du lastning och lossning av något så ordnar vi det. Även mark arbeten infattande hjullastare.

Snöröjning samt sandning

När snön faller är vi väl förberedda med våra hjullastare och traktorer för snöskottning och sandning. 

Sopningsarbeten

Sopning av parkeringar, gator, cykel- och gångvägar.

Transporter

Vi utför även transporter med traktorer samt med större bilar och vagnar runt om i Sverige.

Dikesröjning

Vi utför röjning i diken efter landsvägar, skogsvägar, åkrar osv.

Verkstadsarbeten i verkstad samt på fält

Vi utför service, underhåll och reparationer av motorfordon och entreprenadmaskiner i verkstad samt på fält med våra servicefordon.

Uthyrning av maskiner samt personal

Vi erbjuder uthyrning av maskiner samt personal med kompetens för just dina ändamål.